Przeskocz do treści

Składki członkowskie

Od 1 stycznia 2020 roku wysokość rocznej składki członkowskiej wynosi 100 zł (słownie: sto złotych).

Płatności dokonać można jednorazowo do końca I kwartału każdego roku (100 zł) lub w czterech ratach po 25 zł płatnych do końca każdego kwartału tj. do końca marca (I rata), do końca czerwca (II rata), do końca września (III rata), do końca grudnia (IV rata).

Opłat składki członkowskiej dokonywać można przelewem bankowym na konto Stowarzyszenia nr 60 1600 1462 1803 4744 4000 0001. W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko członka Stowarzyszenia dokonującego opłaty składki oraz informację, za jaki okres składka jest opłacana, np. „składka za I kwartał 2020 r.” lub gotówką – u skarbnika Stowarzyszenia.

Członkowie, którzy nie opłacili składek za rok 2019 i lata poprzednie są zobowiązani uiścić należne zaległe opłaty (25 zł za każdy rok) do 29 lutego 2020 roku. Po tym terminie Zarząd podejmie decyzję o skreśleniu z listy członków.

Osoby, które samodzielnie chciałyby zrezygnować z członkostwa w Stowarzyszeniu "Wrota Mazu" proszone są o podpisanie i dostarczenie do Zarządu poniższej deklaracji. Skan deklaracji można przesłać także emailem na skrzynkę wrotamazur@op.pl.