Przeskocz do treści

Zamierzenia inwestycyjne PKP PLK S.A. do 2040 roku

W kwietniu 2020 roku, zarządca narodowej sieci kolejowej - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przedstawił do konsultacji społecznych wykaz krajowych zamierzeń inwestycyjnych na lata 2021-2030 z perspektywą do 2040 roku. Dokument ten ma stać się kontynuacją dotychczasowego Krajowego Planu Transportowego. W skład zaproponowanego wykazu weszły inwestycje na istniejących liniach kolejowych, jak i budowa całkiem nowych odcinków, o których nie było wcześniej mowy. Niestety w wykazie próżno szukać jakichkolwiek planów odnośnie linii kolejowej Działdowo – Brodnica.

Stacja Lidzbark w 2021 roku obsługuje tylko pociągi towarowe do Prefabetu

Mając świadomość rangi dokumentu, nasze Stowarzyszenie "Wrota Mazur" postanowiło wziąć udział w konsultacjach. Wraz z innymi społecznikami zaangażowanymi w sprawy regionalnego transportu publicznego na naszym terenie zaproponowaliśmy włączenie do planu inwestycji także rewitalizacji (przywrócenia przejezdności) linii kolejowej nr 208 na odcinku Działdowo - Brodnica. Przedstawiona argumentacja okazała się sensowna, ponieważ nasza propozycja została uwzględniona! W oficjalnie zatwierdzonym 28 czerwca 2021 roku dokumencie, na liście projektów ponadregionalnych znalazło się zadanie pod tytułem „Prace na linii 208 na odcinku Brodnica – Działdowo”.

Mamy świadomość, że realizacja wszystkich zamierzeń inwestycyjnych uzależniona jest od dostępności środków finansowych, a nie stanowi listę konkretnych działań, które zostaną do 2040 roku zrealizowane. Nie mniej jednak pojawienie się na liście planów przywrócenia ruchu kolejowego na początkowym odcinku linii kolejowej nr 208 nie będzie powodowało w przyszłości problemów formalnych. Bardzo nas cieszy również to, że głos naszej społeczności został wreszcie usłyszany i uwzględniony.

Mimo bardzo ogólnego określenia planów, pozostaje mieć nadzieję, że w jakiejkolwiek formie zostaną one w końcu zrealizowane. I na całą linię kolejową Działdowo - Lidzbark - Brodnica wrócą pociągi.