Przeskocz do treści

Walne „Wrót Mazur”

O dotychczasowej działalności i planach na przyszłość

W piątek, 28 czerwca odbyło się walne posiedzenie sprawozdawcze Stowarzyszenia Wspierającego Rozwój Lidzbarka „Wrota Mazur”. Obecni jednogłośnie przyznali zarządowi absolutorium, a prezes Tomasz Dudaniec podsumował ostatni rok działalności i przedstawił plany na najbliższe miesiące.

Na walnym spotkaniu sprawozdawczym obecnych było 18 członków stowarzyszenia. Prezes „Wrót Mazur” Tomasz Dudaniec przedstawił sprawozdanie finansowe za 2017 rok. Obecni jednogłośnie przyjęli sprawozdanie i udzielili zarządowi stowarzyszenia absolutorium. Prezes zarządu podsumował dotychczasowe tegoroczne działania i przedstawił plany na najbliższą przyszłość. Mówił o tegorocznych imprezach, których stowarzyszenie było organizatorem lub współorganizatorem, m.in. o Maratonie Zumba Fitness Nocą, konkursie plastycznym „Zima wokół nas” czy I Rodzinnym Pikniku Kolejowym „Pociąg do Lidzbarka”, czy też chociażby o inicjatywie odnowienia drewnianych rzeźb nad jeziorem Lidzbarskim. Zainteresowani dokonali wpłat składki członkowskiej za 2018 rok.

Członkom stowarzyszenia, którzy nie uregulowali jeszcze składek za rok bieżący oraz za lata poprzednie przypominamy, że wpłaty te są jednym ze źródeł finansowania naszej działalności. Wysokość składki to 25 zł na rok. Osoby, które nie są zainteresowane dalszą działalnością w stowarzyszeniu, mogą złożyć oświadczenie o rezygnacji z członkostwa. Pozwoli to zweryfikować realną liczbę członków „Wrót Mazur” i usprawni działania stowarzyszenia. Wpłat dokonywać należy na konto: 21 8215 0006 2001 0012 5282 0004. Na podjęcie decyzji niezdecydowani członkowie mają czas do końca września tego roku. Brak jakiejkolwiek reakcji będzie dla nas czytelnym sygnałem o rezygnacji z członkostwa. Osoby, które nie określą się do 31 września zostaną decyzją zarządu skreślone z listy członków.

- Korzystając z okazji chciałbym podziękować wszystkim nowym członkom „Wrót Mazur” – osobom, które z własnej inicjatywy zgłosiły chęć pomocy i działania, wszystkim tym, na których zawsze można liczyć przy okazji organizacji każdej imprezy, akcji społecznej czy wydarzenia – mówi prezes stowarzyszenia Tomasz Dudaniec. – Wszystkich zainteresowanych zapraszam do naszej siedziby przy ulicy Nowy Rynek 2, gdzie można otrzymać i wypełnić deklarację członkowską oraz osobiście dokonać wpłaty składki członkowskiej – informuje.

Fot. Anna Wółkowska