Przeskocz do treści

Wiedza z pogranicza

23 czerwca (Boże Ciało), pogodnym popołudniem, członkowie Stowarzyszenia Wrota Mazur na zaproszenie Pana Wojtka Kwiatkowskiego spotkali się w Górznie na seminarium nazwanym roboczo "Archeologia pogranicza mazowiecko krzyżackiego".

Gospodarz spotkania, wraz ze swoją przeuroczą córką Zosią, w pomieszczeniach swego domu jak i jego otoczeniu, wyczarowali przemiłą atmosferę spotkania, w której godziny umykały niepostrzeżenie, na dyskusjach rozmowach i fascynujących opowieściach o czasach i historii tych ziem, zwanych umownie pograniczem.

Ideą przewodnią spotkania, a przede wszystkim działań Pana Wojtka jest zgromadzenie wokół historii tych ziem, jak największej ilości pasjonatów, dogłębne jej poznanie i w konsekwencji wzbogacenie tą wiedzą lokalnego produktu turystycznego. Stąd w spotkaniu, oprócz członków stowarzyszenia Wrota Mazur uczestniczyli:

  • Przewodniczący kolegium redakcyjnego Bieżuńskich Zeszytów Historycznych Wiktor Mieszkowski - Bieżuń,
  • Pasjonatka etnograf, zajmująca się badaniem kultury Mazurów Beata Grędzińska - Płośnica,
  • V-ce prezes Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Lubawskiej Piotr Rydel - Rumian.

Czerpiąc z głębokich pokładów swej wiedzy i doświadczeń, w sposób sugestywny i barwny, gospodarz spotkania opowiadał nam odkrywającą się na nowo historię pogranicza, a więc ziem na których przyszło nam żyć i z nimi sąsiadować, historię skomplikowaną i pogmatwaną, z krzyżującymi się nań i zmiennymi granicami politycznymi gospodarczymi i kulturowymi. Mam nadzieję, że chociaż skrótowo, historię ową zamieścimy na naszej stronie.

Na koniec dyskusja przeniosła się na zewnątrz, gdzie gospodarz pokazał nam znaleziska archeologiczne.

Żegnając się z miłym gospodarzem umawiamy się na kolejne spotkanie. O jego terminie powiadomimy poprzez naszą stronę informacją w zakładce Aktualności "Z życia stowarzyszenia"

Zbyszek Rzeszutko