Przeskocz do treści

Historia z pogranicza

W gościnnym gospodarstwie Agnieszki i Piotra Rydlów z Rumiana (gm. Rybno), w dniu 27 listopada 2011 r. odbyło się niecodzienne spotkanie pasjonatów zamierzchłej historii tych ziem, nazwane roboczo "historia pogranicza". W spotkaniu uczestniczyli członkowie trzech stowarzyszeń, z powiatów nowomiejskiego, działdowskiego i żuromińskiego.

Była to kontynuacja letniego seminarium odbytego w Górznie. O zawiłej i burzliwej historii tych ziem, ze swadą i znawstwem, stojąc przed wielką mapą, opowiadał uczestnikom Pan Wojciech Kwiatkowski, pasjonat historii i archeologii. Wskrzeszając zamierzchłe byty na tych ziemiach, zmierzając śladami ich ruchów i przemieszczeń zaplanowanych czy koniecznych, wędrując po szlakach komunikacyjnych tamtych czasów, biegnących z południa na północ, ożywiał zapomniany czas a przy okazji podnosił pogubione skarby w postaci bursztynu, cesarskich monet i lampek oliwnych.

Po widocznych jeszcze (stromych - co pokazują zdjęcia i zmęczone nogi uczestników) pozostałościach tej historii w terenie, a więc po starych grodziskach w Gutowie i Świniarzu oprowadzał nas Kazimierz Grążawski, archeolog, pracownik naukowy Warmińsko-Mazurskiego Uniwersytetu w Olsztynie.

W spotkaniu - seminarium udział wzięły:

  • Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Lubawskiej,
  • Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Lidzbarka "Wrota Mazur",
  • Stowarzyszenie "Obywatel" z Żuromina.

Przez udział uczestników reprezentowane były jeszcze takie miejscowości jak Gródki, Zieluń, Bądzyn.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom, wykładowcom, a szczególnie gospodarzom Agnieszce i Piotrowi za ciepło, gościnność, bezinteresowność. Umówiliśmy się na kolejne spotkania, w kolejnych miejscowościach na "pograniczu", by pogłębiając wiedzę o nim, wzbogacać jego historią lokalną ofertę produktu turystycznego. Pracowity dzień dzisiejszy (zdjęcie ostatnie) skończył się nie wiadomo kiedy.