Przeskocz do treści

Nowe władze Stowarzyszenia

W dniu 28.06.2019 r., przy ulicy Nowy Rynek 2 w Lidzbarku odbyło się Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Wspierającego Rozwój Lidzbarka „WROTA MAZUR”. Uczestniczyło w nim 15 członków stowarzyszenia.

Prezes Tomasz Dudaniec przedstawił sprawozdanie finansowe za 2018 rok. Omówił też działania podjęte w roku 2018 i w pierwszym półroczu roku 2019. Obecni przyjęli sprawozdanie i jednogłośnie udzielili Zarządowi absolutorium.

W związku z kończącą się czteroletnią kadencją Zarządu stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej, wybrano nowe władze. W skład Zarządu weszli: Anna Wółkowska – prezes Zarządu, Mirosława Teresa Orzymkowska – wiceprezes Zarządu, Aleksandra Dziatłowska – skarbnik, Jerzy Masłowski – sekretarz Zarządu, Krzysztof Kowalski – członek.
Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej wybrany został Grzegorz Kowalkowski, funkcję wiceprzewodniczącej Komisji Rewizyjnej powierzono Anecie Grochowskiej. Do Komisji Rewizyjnej wybrana została także Karina Gołaś.

Ustępującemu Zarządowi dziękujemy za wieloletnią pracę na rzecz Stowarzyszenia i naszej małej lidzbarskiej społeczności. Nowemu życzymy zapału do działania i wielu sukcesów oraz owocnych i docenianych działań.